Sigla USV Suceava
Link-uri utile
Caută în acest site:
Caută
#
#
#####
#

Pot beneficia de scutirea taxei de înscriere următoarelor categorii de candidaţi:
  • orfanii de ambii părinţi;
  • candidaţii proveniţi de la Casele de copii sau din plasament familial;
  • copiii eroilor-martiri ai Revoluţiei şi candidaţii răniţi în lupta pentru victoria Revoluţiei din Decembrie 1989;
  • copiii personalului didactic activ sau pensionat după cel puţin 10 ani de activitate didactică din instituţiile de învăţământ de stat, o singură dată în cadrul unei instituţii de învăţământ superior;
  • candidaţii bolnavi de TBC, handicapaţii motorii;
  • candidaţii salariaţi în instituţia noastra şi copiii lor.


Personalul didactic activ beneficiază de o reducere a taxei de înscriere cu 50%. În acest scop, se va prezenta dovadă de încadrare.

Scutirea (reducerea) de plata a taxelor de înscriere la concurs se face numai pe baza actelor (doveditoare) prezentate de candidaţi, din care să rezulte ca fac parte din una din categoriile enumerate anterior.

Preşedintele Comisiei de Admitere pe Universitate va decide cu privire la posibilitatea scutirii, respectiv a reducerii taxelor, în cazul candidaţilor care provin din familiile cu venituri mici, precum si a altor categorii care nu se regăsesc mai sus, la propunerea preşedintelui comisiei de admitere pe facultate.

Candidaţii care se încadrează în categoriile de mai sus si se înscriu la concurs la mai multe specializări în cadrul universităţii noastre, beneficiază de scutirea (reducerea) de taxă numai pentru un singur domeniu.#